محصولات شرکت

پیشفرشتوانW 10 وات
ولتاژ 220 ولت آی سی
شارنوری 90000
بازده نوریLUM/W 140
شدت جریانAMP 0/075
طول عمر ساعتH/ 100000
برد/متر طول+عرض 20.500
مساحت روشنایی 10000 متر مربع
دمای سطح C 35 درجه
مقاومت دما -35/+70
رنگ روشناییK 8300/5200
فرکانس نامیHZ 50